Forfatter: sunlight

Kontaktinformasjon

Daglig leder:
Øystein Kongsten
oystein@fliskunstnerne.no
Tlf: 414 26 424

Org.nr: 989 085 840

Prosjektleder:
Bjørnar Garton-Kristiansen
bjornar@fliskunstnerne.no
Tlf: 908 88 606

Personvernerklæring

Regnskap:
Merethe Kristiansen
merethe@frankeiendom.no
Tlf: 974 04 414